Pompy do ścieków FLYGT

Pompy ściekowe z wirnikiem kanałowym - seria C

Pompy zatapialne o szerokim zakresie zastosowań.
Pompy ściekowe, Pompy do ścieków FLYGT

Zatapialne urządzenia firmy ITT Flygt są przystosowane do pracy bezpośrednio w pompowanym medium, dzięki czemu nie ma konieczności zastosowania wydzielonej komory czy też konstrukcji wsporczych, co znacząco obniża koszty inwestycyjne. Pompy zatapialne dzięki bezpośredniemu połączeniu części hydraulicznej i silnika są mniejsze od swoich odpowiedników montowanych „na sucho”. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na budowę pompowni mniejszych gabarytowo i mniej skomplikowanych technicznie. Zamontowanie pompy w tłoczonym medium nie tylko oszczędza przestrzeń, ale również eliminuje problem powstawania nadmiernego hałasu.

Szeroka gama wirników i korpusów hydraulicznych pozwala na tłoczenie różnych rodzajów cieczy. Pompy osiągają wydajności do ok. 3000 l/s. Dostępna jest szeroka gama napędów, o mocach sięgających 680 kW 50 Hz, 1040 hp/775 kW 60 Hz. Standardowo pompy są wykonane z żeliwa, a dla bardziej wymagających zastosowań przemysłowych dostępne są wykonania o podwyższonej wytrzymałości. Możliwe jest również zamówienie pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Pompy ściekowe FLYGT - seria C - broszura informacyjna

Pompy ściekowe z wirnikiem otwartym typu N - seria N

Niezawodne i wydajne pompownie ścieków
Pompy ściekowe, Pompy do ścieków FLYGT

Niska sprawność pompowania ścieków oraz wysokie koszty energii i utrzymania ruchu są faktem w gospodarce wodno-ściekowej. ITT FLYGT w nowej serii pomp N wprowadziło unikatowe rozwiązanie części hydraulicznej zapewniające niezawodne pompowanie ścieków, bez kłopotów i z wysoką sprawnością przez długie okresy eksploatacji.

Poprawiło to znacznie ekonomikę pompowania i obniżyło radykalnie ogólny koszt użytkowania całej instalacji

Najwyższa sprawność hydrauliczna typowej pompy jednokanałowej, w optymalnym zakresie charakterystyki wynosi 70%. Przy tych samych założeniach - sprawność pomp typu N przekracza 80% co oznacza też o 15% mniejsze zużycie energii.
A przecież pompy N uzyskują wysoką sprawność nawet w cieczach o dużej zawartości części stałych i włóknistych dzięki unikatowej konstrukcji półotwartego, samooczyszczającego się wirnika. To rozwiązanie uzupełnione jest przez specjalny rowek spiralny w obudowie pompy.
Strumień cieczy przepływający przez pompę podlega samooczyszcaniu i redukuje ryzyko zatykania się wirnika nawet w najgorszych warunkach.

Pompy ściekowe FLYGT - seria N - broszura informacyjna